Keskitymme seitsemään sisäsyntyiseen persoonapiirteeseen,
joita jokaisella on enemmän tai vähemmän. Osa on määräävämpiä kuin toiset ja näkyvät kanssaihmisille. Piirteistä 4 liittyy luonteeseen ja 3 sisäisiin motiiveihin. Ihminenkin on osa luontoa, joten nämä piirteet jakautuvat ihmisjoukossa tilastollisen normaalijakauman mukaan (myös kello- tai Gaussin käyrä). Sosiaalisen suotavuuden vuoksi persoonapiirrejakaumat ovat kuitenkin epäsymmetrisiä (engl. skewed normal distributions).

Emme spekuloi, mistä nämä piirteet ja jakaumat tulevat. Ne on havainnoitu ja tilastollisesti todennettu laajoista otannoista (esim. Big 5 / OCEAN).

Sisäsyntyisyys
Sisäsyntyisyys tarkoittaa, ettei persoonapiirteitä voida selittää geneettisesti tai ympäristöllisesti, eikä niihin voi vaikuttaa kovin paljoa tietoisesti.

Genetiikan vaikuttamattomuuden näemme perheissä: saman perheen lapset voivat olla persoonaltaan hyvin erilaisia. Sama on todettu myös kaksostutkimuksella: geneettisesti identtiset kaksoset ovat persoonaltaan erilaisia.

Persoonapiirteitä ei voida selittää ympäristölläkään. Samassa perheessä, yhteisössä, alueella, yhteiskunnassa, koulutus- tai normijärjestelmässä elävän ihmisjoukon sisällä persoonapiirteet jakautuvat. Voimakkaat ulkoiset vaikutteet (esim. autoritäärinen yhteiskunta) saattavat vääristää joitakin piirteitä, mutta samat normaalijakaumat alkavat vaikuttaa heti, kun pakkoroolit puretaan.

Kovalla tietoisella harjoittelulla ja sisäisellä kontrollilla voi hieman vaikuttaa persoonapiirteisiinsä, mutta lähinnä näennäisesti. Jatkuva roolin näytteleminen ei ole suositeltavaa, koska se kuluttaa ja johtaa pitkittyessään uupumiseen.

Suosittelemme omaksi itseksi tulemista ja itsenä olemista, omien piirteiden arvostamista ja omille vahvuuksille rakentamista haastealueisiin keskittymisen sijasta. Tämä lisää energiaa ja elämäniloa.

Kaikki piirreyhdistelmät ovat samanarvoisia ja antavat mahdollisuuden elää hyvää, onnellista ja menestyksekästä elämää. Eri persoonilla luontaiset positiivisen kasvun polut ovat kuitenkin erilaisia. Yksi kaava tai normi ei sovi kaikille.