Web on täynnä psykologisia testejä. Hupiversioista järeisiin ammattijärjestelmiin.

Tavoitteemme on olla nopea, mutta psykologisesti tarkka. Nämä tavoitteet ovat sinänsä vastakkaisia, mutta koemme onnistuneemme varsin hyvin.

Järeimmät piirrejärjestelmät erittelevät useita kymmeniä persoonan piirteitä ja edellyttävät ammattitulkitsijan. Tällainen ei toimisi automaattisessa digitaalimaailmassa. Tästä syystä olemme niputtaneet keskeisimmät luonteenpiirteet ja muodostaneet niistä neljä pääelementtiä. Näiden elementtien sisällä käsittelemme piirteitä tilastollisesti kolmi- tai neliportaisesti.

Vastaavasti tutkijat erottelevat kymmeniä osamotiiveja. Nämä olemme niputtaneet kolmeksi motiivielementiksi, jotka kukin jakautuu kahdesta viiteen osa-alueeseen.

Näin olemme päätyneet seitsemään pääelementtiin.

Ne antavat persoonasta riittävät suuntaviivat, mutta eivät edellytä tuntikausien testejä. Järjestelmämme huomioi myös persoonapiirteiden joustot, koska kukaan meistä ei ole piste piirrekartalla tai -lokerossa. Kaikilla on erisuuntaisia ja -suuruisia tilanne- ja ympäristökohtaisia psykologisia joustoja.