Teknologian ansiosta järjestelmämme tarkkuutta on lisätty numeerisesti ja tilastollisesti. Kartoituksen väittämämäärää on saatu vähennettyä ja nopeutta lisättyä merkittävästi. Nopeutta lisää myös moderni vastaustapa: liukusäätimet. Liukusäätimien taipumusta kaventaa tulosten normaalijakaumaa kompensoidaan numeerisesti.

cDB Pro KojelautaTM ja CDB Pro 4-apilaTM sovelluksissa on hyödynnetty painokertoimia ja vektorilaskentaa. CDB Pro 4-apilaTM näyttö on sijoitettu napakoordinaatistoon, joka on perinteistä karteesista 4-kenttää psykologisesti parempi esitystapa. Tietääksemme vastaavia menetelmiä ei käytetä muualla.

Järjestelmämme on oppiva. Se tarkentuu ja osuvuus paranee entisestään käyttäjämäärän lisääntyessä.

Oppivuutta emme käytä jatkuvasti, koska sen vaatima reaaliaikainen laskenta hidastaisi merkittävästi järjestelmää eli vähentäisi käyttömukavuutta. Toteutamme järjestelmän opetusta tilastollisesti merkittävissä kohdissa. Pyrimme säätämään tulosten tilastollisen virhemarginaalin alle ±1 %:iin. (Verrokkina puoluekannatustutkimukset, joiden marginaali on ±2 tai ±2,5 %.)

Järjestelmämme täyttää tämän edellytyksen kansallisesti Suomessa. Kannattaa huomata, että useimmat psykologiset järjestelmät vertautuvat yleensä brittiläisiin tai amerikkalaisiin otantoihin. CDB perustuu 100 % suomenkieliseen otantaan.

Jatkossa saatamme koostaa ammatillisia, maantieteellisiä ja/tai ikäryhmittäisiä osaotantoja. Tämä toteutetaan, kun kussakin viiteryhmässä voidaan saavuttaa tilastollinen alle ±1 % virhemarginaali.