Psykologian ammattilaiset toteavat, että itsearviointi on vain osa henkilökartoituksesta. Suositellaankin, että ammattilainen havainnoisi ja keskustelisi henkilön kanssa. Joissakin tapauksissa – esimerkiksi johtotason rekrytoinneissa – sovelletaan myös ammattilaisen tarkkailemia ryhmäharjoitteita.

Olemme itsearvioinnin rajallisuudesta samaa mieltä. Asia on huomioitu kartoituksen ohjeistuksessa, väittämien laadinnassa sekä tulosten ristiinanalyysissä.

Tilastollisuus korjaa osan mahdollisista vääristymistä. Tuhannet verrokkiryhmäläiset (heterogeeninen joukko) ovat vastanneet vastaaviin väittämiin. Tarkastelemme asiaa puhtaan tilastollisesti.

Käyttäjäpalautteen ja tilastollisten uudelleenanalysointien perusteella osuvuutemme on hyvä.

Yksi jatkoinnovaatioistamme tulee edelleen parantamaan tätä asiaa. Tulemme myöhemmin kytkemään henkilön omiin subjektiivisiin tuloksiin muiden ihmisten objektiivisemmat arviot. Lähestymme tällöin ammattilaisen tekemän kokonaisarvioinnin laatua, sitä toki täysin saavuttamatta.