Vaikuttavatko persoonapiirteet ja sisäiset motiivit asenteisiin tai mielipiteisiin?

Pääsääntöisesti vähän. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Persoonapiirteet muodostavat mielemme käyttöjärjestelmän ja motiivit ovat mielemme polttoaine.

Muutama luonnerakenne johtaa kuitenkin joitakin muita piirreyhdistelmiä helpommin mustavalkoisuuteen. Muiden kannattaisi tällöin huomata, että joidenkin mustavalkoisempi asennoituminen on luontainen ominaisuus. Tätä vahvuutta kannattaisi hyödyntää asioissa ja tilanteissa, joissa on pakko valita ”joko/tai” eli ”sekä/että” tai ”kaikki käy” eivät toimi.

Myös jotkut motiivirakenneyhdistelmät saattavat korostaa kahtiajakoa. Jos esimerkiksi vahvasti johtajamotivoitunut kohtaa vahvasti seuraajamotivoituneen, tulos on ilmeinen.