Teimme tilastollisen analyysin 4784 naisen ja 4720 miehen psykologisista eroista. Tilastollisesti merkittäviä eroja ei ole. Mies- tai naispiirteitä ei siis ole olemassa.

Sukupuolen sisällä yksilöt eroavat psykologisilta piirteiltään enemmän kuin keskimääräinen nainen ja mies toisistaan. Naisten ja miesten väliset erot ovat tilastollisesti merkityksettömiä ja kompensoituvat psykologisilla joustoilla, joita me jokainen teemme tilanteen ja läsnä olevien ihmisten perusteella.

Pieni psykologinen ero naisten ja miesten välillä on päätöksentekotavassa. Sekä naiset että miehet tekevät johtopäätöksensä keskimäärin joustavasti eli ottavat huomioon asiaan liittyvät faktat, oman tuntumansa ja muiden näkemykset asiasta. Tämän joustavan ja hyvän päätöksentekotavan puitteissa naiset ovat lievästi miehiä humaanisempia.