Kategoria: Info

 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Kasvu

Kasvu

Osa muista ihmisistä tukee luonne- ja motiivirakennettamme ja vie meitä eteenpäin. On myös jarruttavia tai persoonarakenteemme kannalta jopa myrkyllisiä ihmisiä. Klassinen ohje: seura kannattaa valita. Kaikkien kanssa ei tarvitse tulla toimeen muuta kuin pakon verran. Kiinnitämme tähän asiaan huomiota yleisosektorimme välineistön jatkokehityksessä. Asiaa voidaan soveltaa haluttaessa myös CDB Pro-puolella eli organisaatiokäytössä. Tulemme kokoamaan luonneheimoista vertaisryhmiä. […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Asenteet

Asenteet

Vaikuttavatko persoonapiirteet ja sisäiset motiivit asenteisiin tai mielipiteisiin? Pääsääntöisesti vähän. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Persoonapiirteet muodostavat mielemme käyttöjärjestelmän ja motiivit ovat mielemme polttoaine. Muutama luonnerakenne johtaa kuitenkin joitakin muita piirreyhdistelmiä helpommin mustavalkoisuuteen. Muiden kannattaisi tällöin huomata, että joidenkin mustavalkoisempi asennoituminen on luontainen ominaisuus. Tätä vahvuutta kannattaisi hyödyntää asioissa ja tilanteissa, joissa on pakko valita ”joko/tai” eli […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Mustavalkoisuus

Mustavalkoisuus

Keskeinen syy CDB-järjestelmän syntymiselle on ihmisten mustavalkoisuus. Moni jakaa asioita ja ihmisiä kahteen laariin: hyvä – paha, oikea – väärä, musta – valkoinen, vasen – oikea, nainen – mies, viisas – tyhmä, kallis – halpa, minä – muut, me – ne jne. Some korostaa tätä trendiä. Nimimerkin takana on helppo osoitella muita ja harrastaa negapuhetta. […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Itsearviointi

Itsearviointi

Psykologian ammattilaiset toteavat, että itsearviointi on vain osa henkilökartoituksesta. Suositellaankin, että ammattilainen havainnoisi ja keskustelisi henkilön kanssa. Joissakin tapauksissa – esimerkiksi johtotason rekrytoinneissa – sovelletaan myös ammattilaisen tarkkailemia ryhmäharjoitteita. Olemme itsearvioinnin rajallisuudesta samaa mieltä. Asia on huomioitu kartoituksen ohjeistuksessa, väittämien laadinnassa sekä tulosten ristiinanalyysissä. Tilastollisuus korjaa osan mahdollisista vääristymistä. Tuhannet verrokkiryhmäläiset (heterogeeninen joukko) ovat vastanneet […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Raportointi

Raportointi

Järjestelmämme raportoi 1536 erilaista persoonaa. Tämä on riittävä tarkkuus. Sen lisääminen kasvattaisi teknistä monimutkaisuutta eksponentiaalisesti. Poikkeamme useimmista piirrejärjestelmistä, jotka jaottelevat ihmisiä vain 2, 4, 9, 12, 16 tai 32 ”laariin” ja jättävät persoonan joustavuudet huomioimatta. Varsinainen taustalaskentamme on portaaton, joten se tarjoaa matemaattisesti miljardeja variaatiota (permutaatioita). Laskennan matemaattinen erottelutarkkuus on siten suurempi kuin globaali ihmispopulaatio.

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Naisilla ja miehillä ei ole eroa

Naisilla ja miehillä ei ole eroa

Teimme tilastollisen analyysin 4784 naisen ja 4720 miehen psykologisista eroista. Tilastollisesti merkittäviä eroja ei ole. Mies- tai naispiirteitä ei siis ole olemassa. Sukupuolen sisällä yksilöt eroavat psykologisilta piirteiltään enemmän kuin keskimääräinen nainen ja mies toisistaan. Naisten ja miesten väliset erot ovat tilastollisesti merkityksettömiä ja kompensoituvat psykologisilla joustoilla, joita me jokainen teemme tilanteen ja läsnä olevien […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Tarkkuus ja oppivuus

Tarkkuus ja oppivuus

Teknologian ansiosta järjestelmämme tarkkuutta on lisätty numeerisesti ja tilastollisesti. Kartoituksen väittämämäärää on saatu vähennettyä ja nopeutta lisättyä merkittävästi. Nopeutta lisää myös moderni vastaustapa: liukusäätimet. Liukusäätimien taipumusta kaventaa tulosten normaalijakaumaa kompensoidaan numeerisesti. cDB Pro KojelautaTM ja CDB Pro 4-apilaTM sovelluksissa on hyödynnetty painokertoimia ja vektorilaskentaa. CDB Pro 4-apilaTM näyttö on sijoitettu napakoordinaatistoon, joka on perinteistä karteesista […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestelmämme

Järjestelmämme

Web on täynnä psykologisia testejä. Hupiversioista järeisiin ammattijärjestelmiin. Tavoitteemme on olla nopea, mutta psykologisesti tarkka. Nämä tavoitteet ovat sinänsä vastakkaisia, mutta koemme onnistuneemme varsin hyvin. Järeimmät piirrejärjestelmät erittelevät useita kymmeniä persoonan piirteitä ja edellyttävät ammattitulkitsijan. Tällainen ei toimisi automaattisessa digitaalimaailmassa. Tästä syystä olemme niputtaneet keskeisimmät luonteenpiirteet ja muodostaneet niistä neljä pääelementtiä. Näiden elementtien sisällä käsittelemme […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa 7 piirrettä

7 piirrettä

Keskitymme seitsemään sisäsyntyiseen persoonapiirteeseen, joita jokaisella on enemmän tai vähemmän. Osa on määräävämpiä kuin toiset ja näkyvät kanssaihmisille. Piirteistä 4 liittyy luonteeseen ja 3 sisäisiin motiiveihin. Ihminenkin on osa luontoa, joten nämä piirteet jakautuvat ihmisjoukossa tilastollisen normaalijakauman mukaan (myös kello- tai Gaussin käyrä). Sosiaalisen suotavuuden vuoksi persoonapiirrejakaumat ovat kuitenkin epäsymmetrisiä (engl. skewed normal distributions). Emme […]

Read More
 • Info
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Normaaleille suomalaisille

Normaaleille suomalaisille

Luomme digivälineistöä normaaleille ihmisille ja organisaatioille psykologian keinoin. Näkökulmamme on objektiivinen: havainnoiva ja raportoiva. Emme arvostele ketään. Välillä saatamme antaa vinkkejä. ”Normaalilla” tarkoitamme tyypillistä suomalaista. Tyypilliseksi suomalaiseksi katsomme peruskoulun läpäiseen ja elämänkoulua käyneen henkilön. Sama psykologia koskee kaikkia oppiarvosta, statuksesta, älykkyydestä tai lahjakkuuksista riippumatta. Voit olla huoletta: emme mittaa älykkyysosamäärää, kerätyn tiedon ja opittujen taitojen/osaamisten […]

Read More