Communication DashBoard Pro (CDB Pro) palvelun ehdot

Yleistä

CDB Pro eli https://comm-board.com/pro/ on web-pohjainen tilastollinen psykologinen persoona-arviointijärjestelmä ammattikäyttöön. Henkilö tekee oman arviointinsa itse. Tämän vuoksi järjestelmän tuottamat kartoitustulokset ovat suuntaa-antavia, eikä niitä tule käyttää ainoana arviointiperusteena esimerkiksi rekrytointitilanteessa. Henkilöarviointiin on persoona-arvioinnin lisäksi kytkettävä henkilön osaamisen (koulutus & kokemus) arviointi sekä mielellään henkilökohtainen haastattelu.

Henkilö omistaa omat henkilökohtaiset tietonsa ja arviointituloksensa. Näin ollen ne ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. https://comm-board.com/ huolehtii osaltaan IT-järjestelmän ja tietokannan tietoturvallisuudesta. CDB Pro-järjestelmä on mm. kokonaisuudessaan SSL-suojattu.

Käyttäjän vastuu

CDB Pro-järjestelmän käyttäjänä (CDB-käyttäjänä) vastaat siitä, että järjestelmästä tietoosi saamasi henkilötiedot ja -kartoitustulokset käsitellään asianmukaista tietoturvaa ja henkilösuojaa noudattaen. CDB-käyttäjänä ET SAA LUOVUTTAA TAI JAKAA CDB-järjestelmän tuottamia henkilötietoja, kartoitustuloksia ja/tai henkilöiden välisiä vertailutuloksia 3. osapuolille (= muille kuin arvioidulle henkilölle itselleen ja henkilöarvioinnin tilanneelle toimeksiantajalle) ilman arvioidun henkilön antamaa lupaa. Omien tietojensa omistajana arvioitu henkilö voi itse niin halutessaan jakaa tietojaan/tuloksiaan haluamallaan tavalla.

Jos henkilöarvioinnin tehnyt henkilö pyytää omien henkilötietojensa ja kartoitustulostensa poistamista CDB Pro-järjestelmästä, sinun tulee tehdä tämä mahdollisimman nopeasti. Henkilön tietojen ja kartoitustulosten poistaminen tapahtuu omasta CDB-käyttöliittymästäsi henkilön tietojen (taulukko) kohdalta editointinäppäimen takaa avautuvasta ikkunasta.

Tietosuoja

https://comm-board.com/ noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä: EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sen kansallisia (Suomi) säännöksiä ja määräyksiä.

Käyttäjätasot

CDB Pro-järjestelmässä on kolme (3) käyttäjätasoa:

  1. Organisaatiokohtainen pääkäyttäjä, joka vastaa organisaationsa asianmukaisesta CDB Pro-käytöstä ja sisäisestä käyttäjätuesta. Tuki pääkäyttäjille tulee suoraan CDP Pro:lta (yhteys@comm-board.com). Pääkäyttäjä voi kutsua CDB Pro-järjestelmän käyttäjäksi muita soveltuvia henkilöitä organisaatiostaan. Pääkäyttäjällä on myös muiden käyttäjätasojen kaikki oikeudet.
  2. Leader-käyttäjä(t), jo(i)lla on oikeus kutsua CDB Pro-järjestelmän käyttäjäksi alaisuudestaan muita soveltuvia henkilöitä. Leader-käyttäjällä on myös peruskäyttäjien kaikki oikeudet.
  3. Peruskäyttäjä(t), jo(t)ka voi(vat) kutsua CDB Pro-järjestelmään henkilöitä (ulkoisia tai organisaation sisäisiä) tekemään CDB Pro-persoona-arvion. Peruskäyttäjät eivät voi kutsua CDB Pro-järjestelmään muita käyttäjiä.

  4. Sinun CDB-käyttäjätasosi on CDB-Käyttäjä.

    Sinun tulee huolellisesti noudattaa CDB-käytössäsi asianmukaista henkilö- ja tietoturvallisuutta sekä tässä sanottua. Tukenasi asiassa toimii organisaatiosi CDB-pääkäyttäjä .