CDB ProTM

Sovellukset organisaatioille webissä 24/7/365
Klikkaamalla alta kuvarivin kuvaa pääset ko. sovelluksen kuvaukseen.
Voit myös ladata pdf-lisäinfon sisältäen hinnoittelumme.

KAMPANJAPAKETTI, syksy 2023

CDB Pro PersoonapotentiaalitTM

4-apila
61 henkilön esimerkkiorganisaatio

+

Tekstuaalinen, graafinen ja visuaalinen yksilökohtainen persoonaprofiili

+

Kojelauta
CDB Pro Kojelauta
Organisaation menestys = osaamiset * persoonat.

Henkilöstön osaamiset tunnemme. Osaamista lisäämme koulutuksella, rekrytoimalla tai asiantuntijoiden avulla.

Persoona ei ole osaamisasia, vaan joukko henkilökohtaisia piirteitä.  Persoonavahvuuksien hyödyntämisessä Suomi on kehitysmaa. Organisaatioissamme onkin piileviä potentiaaleja, joita emme osaa hyödyntää yhtä hyvin kuin esim. Ruotsissa tai USA:ssa. Tästä syystä tuottavuutemme ja innovatiivisuutemme ovat merkittävästi alempia kuin noissa maissa.

Opi hyödyntämään koko organisaatiosi, osastojesi tai tiimiesi persoonapotentiaaleja CDB Pro:lla.

1) Kun osallistujat ovat tehneet CDB Pro-kartoituksensa,
    sinä saat CDB Pro 4-apilalla visualisoidun pdf-raportin:
 • Vahvuudet ja haasteet, kun osallistujat toimivat ryhmänä.
 • Arvio ryhmän innovaatiokapasiteetista.
 • Arviot johtajuuspotentiaaleista.
 • Arvio ryhmän tai organisaation suoriutumisesta tehtävistään = menestymispotentiaali.
 • Arvio ryhmän tai organisaation tiimihengestä.
 • Vinkkejä menestyksen (= tuottavuus + innovatiivisuus + vuorovaikutus) lisäämiseen persoonavahvuuksia hyödyntämällä.
 • Ehdotuksia: tehtävärotaatiot, ryhmien kokoonpanomuutokset ja/tai rekrytointi.
2) Kaikki osallistujat saavat henkilökohtaisen CDB Pro Profiilinsa.
3) Osallistujat voivat tehostaa yhteistyötään CDB Pro Kojelaudalla.

Kaikki 3 uniikkia hyötyä pakettihintaan
vain 290 € + 29 €/henkilö + alv

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ

Tämä tarjouspaketti ei sisällä CDB Pro-järjestelmän ottamista organisaationne omaan käyttöön. Pdf-raportti tuotetaan kertaprojektina. Yksilöiden omat Profiilit ja yksilöiden väliset Kojelaudat jäävät kuitenkin yksilöiden vapaaseen käyttöön. Tulosten sovelluskonsultointia, useiden eri ryhmien analyysejä tai muita lisäpalveluita voidaan tarjota erikseen.
HUOMAA: Jos otatte CDB Pro-järjestelmän käyttöönne tämän paketin oston jälkeen, tässä yhteydessä tehtyjä persoonaprofiileja ei laskuteta uudelleen (kts. hinnoittelu-pdf tämän sivun alusta). CDB Pro PersoonapotentiaalitTM -paketin hyödyntäminen siis alentaa CDB Pro-järjestelmän käyttöönottokulua jo tehtyjen henkilöprofiilien osalta.

Innovaatio 1
CDB Pro 4-apilaTM

Yksi kuva organisaatiostasi tai tiimistäsi kertoo kaiken.
Onnen symboli 4-apila ammentaa henkilostosi persoonavahvuuksista. Sen avulla voit lisätä tuottavuutta, nostaa innovatiivisuutta ja parantaa yhteistyötä organisaatiossasi käytännössä.

4-apila alkaa toimia yli 10 henkilön ryhmissä, mutta jo 4 voi riittää.

Suomessa ollaan kuin 2-lehtinen apila. Sanomme ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.
Etenemme rautatieläisinä kiskoilla: analyyttisesti ja järjestelmällisesti tutkitusta tiedosta konsepteihin & suunnitelmiin ja sitten operatiiviseen toteutukseen. 72% enemmistö populaatiostamme ajattelee näin.

Tukahdutamme 28% vähemmistön. Näin menetämme suuren osan organisaatioidemme visiönäärisyydestä, innovatiivisuudesta, nopeudesta ja ketteryydestä.

4-apila näyttää aidon kokoonpanomme ja opimme hyödyntämään KAIKKIEN vahvuuksia.

Näkemyksemme monipuolistuu, alamme nähdä myös out-of-the-box.

Ymmärtäessämme erilaisuutta ristiriidat vähenevät ja yhteistyö tuottaa ennennäkemättömiä tuloksia.
Kun e
mme pakota organisaatiotamme 2-lehtiseksi apilaksi, kaikki voimautuvat. Intohimo syttyy 4-apilassa erilaisten ihmisten toimiessa luontaisilla vahvuusalueillaan.

4-apila esimerkki

Erään organisaation %-jakauma 4-apilan kenttiin

Prosessit

Markkinoiden merellä innovatiiviset organisaatiot purjehtivat rautatieläisten ohi.

Ne hyödyntävät meille tutun analyyttis-evolutiivisen prosessin ohessa MYÖS visionääris-revolutiivista prosessia. Tällainen purjehdusreitti on kuvassa punaisin nuolin 1 – 6.

Menestyviä innovaatio-organisaatioita:

 • Lockheed-Martin (”SkunkWorks”, avaruus- ja häiveteknologiat)
 • Google kaikilla sektoreillaan
 • Apple Steve Jobsin aikana
 • Elon Muskin organisaatiot (PayPal, Tesla, SpaceX)

Aikansa globaali markkinajohtaja Nokia Mobile Phones kaatui ylikorostamalla ”rautatieläisprosessia” (kuvassa valkoisella), kun ketterä innovaatio-organisaatio Apple purjehti nopeasti ja pysyvästi ohi (kuvassa punaiset nuolet) iPhonella ja App-ekosysteemillä.


CDB Pro 4-apilaTM avulla organisaatiosta voidaan tehdä aidosti innovatiivinen.
Missä tahansa organisaatiossa on potentiaali tähän!

Innovaatio 2
CDB Pro KojelautaTM

Katsokaa toistenne korvien väliin kommunikoidessanne ja tehdessänne yhteistyötä.
Yhteistyönne tehostuu mobiilisti koska & missä tahansa: 1 + 1 = 3 !

Kojelauta

7 psykologista mittaria 2 henkilön välillä

 • Missä olette samankaltaisia = vihreät mittarit. Näiltä osin yhteistyönne on sujuvaa.
 • Missä olette erilaisia = punaiset mittarit. Jos ette kiinnitä huomiota näihin eroihinne, yhteistyönne kangertelee ja saatatte ajautua ristiriitoihin.
 • Keltaiset mittarit ovat näiden väliltä eli asia on ehkä huomoitava.
 • Alarivin 3 mittaria näyttävät sisäiset motiivinne ja niiden erot tai samankaltaisuudet.
 • Viisarit näyttävät tuloksenne kaikkien 7 piirteen osalta. Omat viisarit mustat, toisen valkoiset.
 • Klikkaamalla mittaria saatte tuohon piirteeseen liittyvän infon ja vinkkejä yhteistyönne parantamiseen.


Huomaatte hyvin nopeasti:

Jos tunnette toisenne, saatte selityksiä sille, mikä sujuu ja mikä saattaa kangerrella ja miksi näin on.
Jos ette tunne toisianne, säästätte paljon aikaa ja vaivaa nähdessänne asiat ennakkoon joutumatta opettelemaan ”kantapään kautta”.

3 palautetta
CDB Pro ProfiiliTM

Älyteknologiaa hyödyntävä nopea (alle 10 min) tilastollinen henkilöarviointi.
Järjestelmä erittelee 1536 erilaista persoonaa, permutaatioita on kaikkiaan miljoonia.
Palauteraportti tekstinä, grafiikkana ja visuaalisesti.

Kartoituksen tehnyt yksilö saa 7 organisaatiopiirteensä osalta:

 • Arkijärjellä ymmärrettävän palautteen sekä tekstuaalisesti, graafisesti että visuaalisesti.
 • Lisäymmärrystä itsestään ja vahvistusta omille oletuksilleen.
 • Sanoja CV:n persoonaosioon ja sisältöä kehityskeskusteluihin.
 • Vinkkejä urapolulle vahvuuksien hyödyntämiseen.


Kartoituksen teettävä organisaatio saa:

Saman palautteen kuin yksilö lisättynä objektiivisin kommentein jokaisen piirteen osalta. Organisaatiokäyttäjä ei tarvitse koulutusta asiaan, järjestelmä toimii asiantuntijana.
Joko yleispalautteen tai asiakaspalvelu-/myyntitehtäviin painotetun palautteen.

Lisäominaisuudet:
Maksimissaan 9 henkilön graafinen vertailu, jota käytetään esim. rekrytoinnissa
Osuvimpien yksilöiden haku henkilöpooleista psykologisella optimiprofiililla.

8 henkilön ryhmävertailu +
keskimääräinen suomalainen (harmaa pylväs)

Kiinnostaako tämä organisaatiotanne? Ota yhteyttä TÄSTÄ

Eikö sinulla vielä ole psykologista CDB-profiilia?

Hanki henkilökohtinen profiilisi