Tausta

CDB ProTM perustuu vuosikymmenten kokemukseen alalta.
Pandemia-aika nopeutti digisovelluksiin siirtymistä.

CDB ProTM on prosessi

Se alkaa nopealla (alle 10 min) itsekartoituksella. Yksilö saa henkilökohtaisen palautteensa (CDB ProfiiliTM) heti. Profiili lisää itseymmärrystä sekä antaa kehitysvinkkejä ja sanoitusta CV:n persoonakuvaukseen.

Kartoituksen teettäjä saa saman palautteen lisättynä objektiivisilla kommenteilla tästä yksilöstä. Teettäjä voi kytkeä yksilön ryhmävertailuun, 2-keskisen kommunikoinnin näyttöön (CDB KojelautaTM) ja organisaation/tiimin analyysinäyttöön (CDB 4-apilaTM).

Tämän jälkeen CDB Pro:lla voidaan toteuttaa monenlaisia henkilöstön ja organisaation persoonalähtöisiä kehitystoimia. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.

Tiimin tausta

CDB ProTM digisovelluksiin johtaneella purjehduksella on vuosien varrella luovinut yhteensä yli 30 osaajan tiimi.

Pääsuunnittelijana ja tuottajana toimii Juha Kettunen (MSc, IDBMPro). Hän on syventynyt aihepiiriin sekä monissa johtajatehtävissään, yrityksissään että opinnoin 1990-luvulta alkaen.

Konsepti soveltaa innovatiivisesti useita globaalissa käytössä olevia psykologisia ammattimenetelmiä ja -välineitä. Tilastollisena suomalaisena järjestelmänä se on ainutlaatuinen.

Tilastollinen osuvuus on erinomainen suomenkielisessä populaatiossa. Käyttäjämäärien kasvaessa voimme siirtyä ammatti-, koulutustaso-, kieliryhmä- tai muihin osatilastoihin.

9627 profiilin verrokkiaineisto
26 vuoden kokemus
8 toteutettua järjestelmää

Purjehdus jatkuu

Toteutamme innovatiivisesti missiotamme organisaatioiden henkilöstölähtöisessä auttamisessa. Tulevaisuuden visiomme on selkeä.

2023

CDB ProTM 3

Moduulien tuotteistus
CDB Pro ProfiiliTM, CDB Pro KojelautaTM ja CDB Pro 4-apilaTM.
Pääinnovaatiomme CDB Pro 4-apilaTM yhdistää 1 kuvaan kaiken CDB Pro-järjestelmästä saatavan informaation.
Toinen innovaatiomme CDB Pro KojelautaTM on globaalisti uniikki.

2022

CDB ProTM 2

Laajennukset asiakasohjautuvasti
Yleiskäyttöisyys kaikille organisaatioille
Uravalmennusmoduuli
Ryhmävertailumoduuli
Psykologisiin profiileihin perustuvat haut
Graafiset & prosentuaaliset palautteet

2021

CDB-järjestelmän julkaisu

Järjestelmän ensimmäisinä sovellutuksina olivat maksuton itsearvio & palaute vinkkeineen suurelle yleisölle sekä
CDB ProTM 1, henkilöarviointisovellutus myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioille.

10-luku

Sovelluskehitys

7 psykologisen ICT-järjestelmän toteutus organisaatioille. Noilla järjestelmillä on yhteensä yli 100 000 käyttäjää.
CDB-järjestelmän ideointi ja suunnittelu 2020-luvun vaihteessa.

00-luku

Laaja-alaistuminen

Lukuisten psykologisten organisaatiovälineiden ja -metodien kansainvälinen käyttö kymmenissä organisaatioissa.
Syvällinen perehtyminen metodien taustoihin ja alan teorioihin.

1997

Ensikosketus

Psykologisten välineiden käyttö kansainvälisen nopeakasvuisen pörssiyhtiön johtamis- ja HRD-toiminnassa.

Lue lisää

näkökulmistamme ja ajattelustamme alla olevista artikkeleista.

Normaaleille suomalaisille

Luomme digivälineistöä normaaleille ihmisille ja organisaatioille psykologian keinoin. Näkökulmamme on objektiivinen: havainnoiva ja raportoiva. Emme arvostele ketään....

Lue lisää

7 piirrettä

Keskitymme seitsemään sisäsyntyiseen persoonapiirteeseen, joita jokaisella on enemmän tai vähemmän. Osa on määräävämpiä kuin toiset ja näkyvät...

Lue lisää

Järjestelmämme

Web on täynnä psykologisia testejä. Hupiversioista järeisiin ammattijärjestelmiin. Tavoitteemme on olla nopea, mutta psykologisesti tarkka. Nämä tavoitteet...

Lue lisää

Tarkkuus ja oppivuus

Teknologian ansiosta järjestelmämme tarkkuutta on lisätty numeerisesti ja tilastollisesti. Kartoituksen väittämämäärää on saatu vähennettyä ja nopeutta lisättyä...

Lue lisää

Raportointi

Järjestelmämme raportoi 1536 erilaista persoonaa. Tämä on riittävä tarkkuus. Sen lisääminen kasvattaisi teknistä monimutkaisuutta eksponentiaalisesti. Poikkeamme useimmista...

Lue lisää

Itsearviointi

Psykologian ammattilaiset toteavat, että itsearviointi on vain osa henkilökartoituksesta. Suositellaankin, että ammattilainen havainnoisi ja keskustelisi henkilön kanssa....

Lue lisää

Mustavalkoisuus

Keskeinen syy CDB-järjestelmän syntymiselle on ihmisten mustavalkoisuus. Moni jakaa asioita ja ihmisiä kahteen laariin: hyvä – paha,...

Lue lisää

Asenteet

Vaikuttavatko persoonapiirteet ja sisäiset motiivit asenteisiin tai mielipiteisiin? Pääsääntöisesti vähän. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Persoonapiirteet muodostavat mielemme käyttöjärjestelmän...

Lue lisää

Kasvu

Osa muista ihmisistä tukee luonne- ja motiivirakennettamme ja vie meitä eteenpäin. On myös jarruttavia tai persoonarakenteemme kannalta...

Lue lisää

Eikö sinulla vielä ole psykologista CDB-profiilia?

Hanki henkilökohtinen profiilisi