Tietosuojaseloste

Keitä olemme

CDB ProTM on organisaatio- ja persoonapsykologinen digitaalinen verkkopalvelu, jäljempänä ”CDB”.

CDB-järjestelmän tuottaa AarniNet Oy (332461-8), Onkkaalantie 113, 36600 Pälkäne. SSL- ja TLS-turvatun (kryptattu tiedonsiirto) verkkosivustomme osoite on: https://comm-board.com. Yhteydenotot: yhteys@comm-board.com

CDB-järjestelmän henkilötietojen käsittely on automatisoitu. Vastuuhenkilö ja sivuston ylläpitäjä on AarniNet Oy:n Juha Kettunen, osoite ja yhteystiedot samat kuin yllä.

CDB-järjestelmä noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR).

Mitä tietoa keräämme ja miksi

Verkkosivusto on toteutettu kokonaisuudessaan WordPress-sivustokehittimellä. WordPress ei kerää itselleen henkilötietoja sivuston vierailijoista.

Kaikki yksilöt

Täyttämällä CDB-kartoituksen yksilö antaa AarniNet Oy:lle luvan käsitellä yksilötietojaan automaattisesti CDB-palvelun tuottamiseksi. Yksilö vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Keräämme kaikista CDB-kartoituksen täyttävistä yksilöistä nimi- ja sähköpostiosoitetiedot. Nämä voivat olla myös anonyymejä: nimimerkki ja anonyymi sähköpostiosoite (esimerkiksi Gmail). Nämä tiedot ovat välttämättömiä järjestelmän teknisen toimivuuden vuoksi ja tarvitaan CDB-kartoitusta tehtäessä, jotta voimme lähettää yksilölle linkin hänen omaan henkilökohtaiseen psykologiseen palautteeseensa.

CDB-kartoitus on kaksiosainen: esikysely ja varsinainen psykologinen kartoitus. Esikyselyosio vaihtelee tilanteen ja kartoituksen toimeksiantajan edellytysten mukaan. Varsinainen psykologinen kartoitus on tilastollisen käsittelyn vuoksi aina vakio.

Yksilön tiedot yhdistetään järjestelmän tietokannassa hänen henkilökohtaisiin CDB-kartoituksensa tuloksiin. Yksilöt voivat käyttää CDB-järjestelmää rekisteröitymättä CDB-käyttäjäksi.

Jotkin lisäosat saattavat kerätä muita tietoja (esim. IP-osoite). Nämä tiedot ovat välttämättömiä sivuston tarjoamien palveluiden tekniseksi toteuttamiseksi.

Rekisteröityneet yksilöt

Rekisteröityneitä yksilöitä ovat järjestelmän organisaatiokäyttäjät sekä yksilökäyttäjät, jotka ovat ostaneet CDB-kartoituksen CDB-järjestelmän verkkokaupasta (WooCommerce).

Organisaatiokäyttäjät ovat henkilöitä, joiden organisaatio on ostanut CDB Pro-järjestelmän heidän käyttöönsä. Heidät rekisteröidään järjestelmän käyttäjiksi. Organisaatiokäyttäjät yksilöidään CDB-järjestelmässä sähköpostiosoitteella ja käyttäjän itsensä valitsemalla salasanalla, johon CDB-järjestelmällä tai sen ylläpitäjällä ei ole pääsyä (hash-kryptattu).

On kolmetasoisia (3) organisaatiokäyttäjiä, joilla kullakin on erilainen käyttöliittymä CDB-järjestelmään:
1) Peruskäyttäjä, jolla on valtuudet kutsua yksilöitä tekemään CDB-kartoitus.
2) Leader-käyttäjä, jolla on Peruskäyttäjän oikeudet sekä oikeus kutsua CDB-järjestelmän käyttäjäksi muita henkilöitä omasta organisaatiostaan.
3) Organisaatiokohtainen Pääkäyttäjä = yksi nimetty vastuuhenkilö, jolla on Leader-käyttäjän oikeudet ja joka kokonaisuudessaan vastaa organisaationsa asianmukaisesta CDB-käytöstä ja sisäisestä käyttäjätuesta.

Organisaatiokäyttäjien vastuut, velvollisuudet ja heiltä edellytetyt tieto- ja henkilöturvakäytänteet on esitetty aina heidän käyttöliittymässään heidän tasonsa mukaisesti. Näiden säännösten rikkominen johtaa organisaatiokäyttäjän ja/tai organisaation välittömään poistamiseen järjestelmästä sekä mahdollisiin juridisiin seuraamuksiin.

CDB-kartoituksen verkkokaupasta ostaneet yksilökäyttäjät rekisteröidään automaattisesti järjestelmän asiakkaiksi. WooCommerce luo automaattisesti kaikille asiakkaille yksilöllisen käyttäjätunnuksen. Yksilö valitsee itselleen haluamansa salasanan, johon CDB-järjestelmällä tai sen ylläpitäjällä ei ole pääsyä (hash-kryptattu). Asiakkaista kerätään se tieto, joka on näkyvissä asiakkaan profiilinäkymässä.

CDB Pro ProfiiliTM

CDB Pro Profiili on CDB-järjestelmän alisivu yksilön henkilökohtaisten psykologisten kartoitustulosten esittämiseen. Sivulla hyödynnetään yksilön nimitietoja ja hänen tilastollisesti käsiteltyä kartoitustulostaan. Innovatiivinen CDB Pro Profiili esittää yksilön CDB-kartoitustulokset kolmella toisiaan täydentävällä tavalla: tekstuaalisesti, graafisesti ja visuaalisesti (Kojelauta).

Yksilö voi halutessaan itse jakaa henkilökohtaiset psykologiset kartoitustulokset jakamalla ko. alisivun linkin. Linkki on UUID-kryptattu eli se ei ilmaise yksilötietoja.

CDB Pro KojelautaTM

CDB Pro Kojelauta on CDB-järjestelmän alisivu kahden yksilön välisen samankaltaisuuden ja/tai erilaisuuden ymmärtämiseen sekä kommunikaation ja yhteistyön parantamiseen. Sivulla hyödynnetään kummankin yksilön nimitietoja ja heidän tilastollisesti käsiteltyjä kartoitustuloksiaan. Globaalisti ainutlaatuinen Kojelauta esittää käyttäjien CDB-kartoitustulokset visuaalisesti 7 mittarilla.

Kojelauta-alisivulla on alkuarvoisesti mukana vertailu tilastolliseen mediaanisuomalaiseen.

Yksilö voi halutessaan kutsua omaan Kojelautaansa toisen CDB-kartoituksen tehneen yksilön tuon toisen yksilön luvalla. Kutsu tapahtuu toisen henkilön sähköpostiosoitteella. Kutsu ei luo automaattisesti yhteyttä kahden yksilön välille, vaan tietoturvasyistä toisen yksilön on vahvistettava kahdensuuntaisen yhteyden luominen omassa Kojelautanäytössään.

CDB Pro 4-apilaTM

CDB Pro 4-apila on CDB-järjestelmän alisivu henkilöjoukon psykologisten ominaisuuksien näkyväksi tekemiseen ja vertailuun. Ryhmäkoko on rajaton. Sivulla hyödynnetään yksilöiden nimitietoja ja heidän tilastollisesti käsiteltyjä kartoitustuloksiaan. Globaalisti ainutlaatuinen 4-apila esittää käyttäjien CDB-kartoitustulokset visuaalisesti 7 mittarilla.

4-apilan henkilötietojen käsittelyssä on kolme (3) tasoa:
1) Organisaation Perus- tai Leader-käyttäjä voi koota CDB-kartoitukseen itse kutsumistaan yksilöistä (esim. rekrytointikandidaatteja) erilaisia 4-apilakokoonpanoja. Hän voi halutessaan jakaa linkkejä tällaisiin 4-apilanäyttöihin. Muut kuin organisaation sisäiset organisaatiokäyttäjät eivät näe ko. näytössä olevien henkilöiden yksilötietoja, ainoastaan yksilöiden %-jakauman 4-apilan 4-kenttään.
2) Kunkin organisaation Pääkäyttäjä voi koota 4-apilanäyttöjä kaikista organisaationsa alaisuudessa CDB-kartoitukseen kutsutuista yksilöistä ja jakaa linkkejä tällaisiin 4-apilanäyttöihin. Muut kuin organisaation sisäiset organisaatiokäyttäjät eivät näe ko. näytössä olevien henkilöiden yksilötietoja, ainoastaan yksilöiden %-jakauman 4-apilan 4-kenttään.
3) CDB-järjestelmän Master-käyttäjä (= järjestelmän ylläpitäjä, tällä hetkellä Juha Kettunen, katso ylle) voi koota 4-apilakokoonpanoja kaikista CDB-kartoituksen tehneistä henkilöistä esimerkiksi organisaatio-, maakunta-, koulutustaso- tmv. analyysien ja raporttien tekemiseksi. Master-käyttäjä voi jakaa linkkejä tällaisiin 4-apilanäkymiin niin, etteivät muut näe ko. näytössä olevien henkilöiden yksilötietoja, ainoastaan yksilöiden %-jakauman 4-apilan 4-kenttään.

Mainitut linkit kaikilla tasoilla ovat UUID-kryptattuja.

Henkilötietojen säilytys

Yksilöiden henkilötietoja ja CDB-kartoitustuloksia säilytetään CDB-järjestelmässä toistaiseksi.

Yksilö voi koska tahansa pyytää henkilötietojaan poistettavaksi CDB-järjestelmästä ottamalla yhteyttä yhteys@comm-board.com tai Yhteys-sivun yhteydenottolomakkeella. Tällöin yksilön kaikki henkilötiedot poistetaan pysyvästi, mutta hänen CDB-kartoitustuloksensa jäävät anonymisoituina CDB-järjestelmän profiilipooliin. Me, CDB-järjestelmä itsessään, ylläpitäjä, järjestelmän käyttäjät tai yksilö itse eivät enää tämän jälkeen pääse henkilötietoihin eli ne katoavat pysyvästi.

CDB-järjestelmän anonyymiä profiilipoolia käytetään tilastollisesti järjestelmän jatkokehitykseen.

Jos jätät sivustolle kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Jos sinulla on käyttäjätili (olet rekisteröitynyt) sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Emme luovuta mitään henkilötietoja mihinkään tarkoituksiin ulkopuolisille tahoille seuraavin poikkeuksin:
* Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.
* Stripe-maksupalvelu käyttää maksutapahtumissa tarvitsemiaan tietoja kansainvälisten ja EU-käytäntöjen & salausten mukaisesti. Meillä ei ole pääsyä noihin tietoihin.
* Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Evästekäytäntö

CDB minimoi automaattisesti evästeet vain välttämättömiin. Käytämme vain niitä evästeitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sivuston tekniselle toimivuudelle ja palvelun tuottamiseksi. Koska evästeet on rajoitettu automaattisesti vain välttämättömiin, emme käytettävyyden sujuvoittamiseksi käytä erillistä ponnahdusikkunaa evästeiden hyväksyntään.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Jos sinulla on käyttäjätili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään järjestelmään, asetamme muutamia evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Jos julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa artikkelia, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Kommentit

Jos sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Jos vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Uutiskirjeet

Lähetämme sivustomme käyttäjille sivustollamme kartoituksen tehneille yksilöille harvakseltaan sivustomme kehityksestä kertovia uutiskirjeitä. 

CDB-kartoituksen täyttäminen tulkitaan automaattisesti uutiskirjeiden lähetysluvaksi (opt-in). Yksilö voi koska tahansa poistua uutiskirjeiden vastaanottolistalta. Tähän on linkit jokaisen uutiskirjeen lopussa (footer).

Media

Jos käyttäjä lataa kuvia tälle sivustolle, on vältettävä sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivusto saattaa sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Tällaiset 3. osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa 3. osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Lisäosat

Sivustomme toiminnoissa käytetään joitakin teknisiä lisäosia:

Akismet anti-spam service (roskapostinestopalvelu)

Keräämme tietoja Akismet-roskapostinestopalveluamme käyttäviä sivustoja kommentoivista kävijöistä. Keräämämme tiedot riippuvat sivuston Akismet-asetuksista, mutta sisältävät yleensä kommentoijan IP-osoitteen, käyttäjäagentin, viittaajan ja sivuston URL-osoitteen (sekä muita kommentoijan suoraan antamia tietoja, kuten nimen, käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja itse kommentin).

Quiz and Survey Master (kyselymoduuli)

Sivustomme kartoitukset on toteutettu Quiz And Survey Masterilla.

Yksittäisten käyttäjien erottamiseksi IP-osoitteet kerätään ja tallennetaan vastausten mukana. Jokaisessa yksittäisessä kyselyssä voi olla kenttiä muille henkilökohtaisille tiedoille, kuten nimi ja sähköposti. Näitä tietoja tarvitaan käyttäjän tunnistamiseen ja kommunikointiin käyttäjän kanssa. Myös muita henkilötietoja saatetaan pyytää eri tarkoituksia varten. Jos näitä tietoja käytetään muihin tarkoituksiin kuin analysointi-, luokittelu- tai kyselytarkoituksiin, asia ilmoitetaan lomakkeessa.

Vastaukset kyselyihin ja niihin liittyvät tiedot tallennetaan toitaiseksi, kunnes tämän sivuston ylläpitäjä poistaa vastaukset.

MailChimp-sähköpostipalvelu

Uutiskirjeiden lähettämistä varten kyselyyn vastanneen nimimerkki ja sähköpostiosoite synkronoidaan MailChimp-sähköpostipalveluun. MailChimpissä säilytetään CDB:n nimissä sähköpostilistaa, jossa on vastaajan nimimerkki, sähköpostiosoite ja henkilökohtaisen tulokseen viittaava kryptattu koodi. Käyttäjä voi koska tahansa muuttaa tai poistaa nämä tietonsa MailChimp-palvelun puolestamme lähettämien uutiskirjeiden lopussa (footer) olevien linkkien kautta.

Yhteydenotot

Lähetä yksityisyyteen liittyvien asioiden yhteydenotot joko sähköpostitse yhteys@comm-board.com tai Yhteys-sivun yhteydenottolomakkeella.